Felhasználási feltételek

  ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYOS: 2022. DECEMBER 11. NAPJÁTÓL  


  A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Mandala Gerincjóga Rendszer Egyesület és Németh Gergely Tamás egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: „Szolgáltatók”) által üzemeltetett https://mandalaonline.hu/https://mandalaonline.hu/ honlapon (továbbiakban: „Honlap”) keresztül történő szolgáltatásnyújtás tárgyában (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket és ennek keretében a felhasználó jogait és kötelezettségeit, valamint a Honlap használatára vonatkozóan a Honlapra látogató valamennyi felhasználóra, szolgáltatást igénybe vevőre (a továbbiakban együtt: „Felhasználó”) irányadó szabályokat tartalmazza. Amennyiben a Felhasználó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, abban az esetben a Felhasználó fogyasztónak minősül (továbbiakban: „Fogyasztó”).  

  A Honlapra látogatással, valamint a Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta, megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.  

  A jelen ÁSZF kifejezett elfogadása szükséges a Szolgáltatás igénybevételéhez.  

  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak magánszemélynek (természetes személyeknek) tudunk szolgáltatást nyújtani. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szerinti kifizetőtől megrendelést elfogadni nem tudunk.       


  I.         ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, A SZOLGÁLTATÁS, A SZERZŐDÉS  


  1)    A Szolgáltatók adatai:  

  Mandala Gerincjóga Rendszer Egyesület
   Székhely, postacím: 1132 Budapest, Kresz Géza u. 27.
   Nyilvántartási szám: 01-02-0014663
   Adószám: 18281239-2-41
   E-mail cím: info@mandalajoga.hu (általános kérdésekben); penzugy@mandalajoga.hu (pénzügyi kérdésekben)
   Telefonszám: +36 70 431 9960
   Honlap: www.mandalajoga.hu

  Németh Gergely Tamás egyéni vállalkozó
   Székhely, postacím: 2086 Tinnye, Liliom utca 6., Magyarország
   Nyilvántartási szám: 35123688
   Adószám: 66455985-1-33
   E-mail cím: ger@mandalajoga.hu
   Telefonszám: +36 30 949 9472  

  Szolgáltatók tájékoztatják a Felhasználót, hogy a közöttük fennálló együttműködés alapján a jelen ÁSZF közzétételének napját megelőzően regisztrált Felhasználókkal a szolgáltatási szerződés a Mandala Gerincjóga Rendszer Egyesülettel, a közzététel napjától kezdődően regisztráló Felhasználókkal [r3] [NG4] a szolgáltatási szerződés Németh Gergely Tamás egyéni vállalkozóval jön létre. Szolgáltatók tájékoztatják a Felhasználót, hogy a közöttük fennálló együttműködés alapján a felhasználói fiókban bérletet vásárló Felhasználókkal a szolgáltatási szerződés Németh Gergely Tamás egyéni vállalkozóval jön létre. Erre tekintettel a jelen ÁSZF közzétételének napját megelőzően regisztrált Felhasználók a szerződésből származó jogokat és kötelezettségeket a Mandala Gerincjóga Rendszer Egyesülettel szemben gyakorolhatják, illetve ezen szolgáltató felé kötelesek teljesíteni. A jelen ÁSZF közzétételének napjától kezdődően regisztráló Felhasználók a szerződésből származó jogokat és kötelezettségeket Németh Gergely Tamás egyéni vállalkozóval szemben gyakorolhatják, illetve ezen szolgáltató felé kötelesek teljesíteni. A felhasználói fiókban bérletet vásárló Felhasználók a szerződésből származó jogokat és kötelezettségeket Németh Gergely Tamás egyéni vállalkozóval szemben gyakorolhatják, illetve ezen szolgáltató felé kötelesek teljesíteni.    


  2)    A Szolgáltatók részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:  

  Cégnév: Extreme Net Kft.
  Székhely: 1034 Budapest, Tímár utca 20. 2. em.
  Cégjegyzékszám: 01-09-994233
  Honlap: https://extremenet.hu/
  Telefonszám +36 30  834-61-38 6138
  E-mail cím: info@extremenet.hu   


  3)    A Szolgáltatás:  

  Szolgáltatók a Honlapon teszik lehetővé a Szolgáltatás igénybevételét. A Szolgáltatók a Honlapra online kurzusokról (ideértve különösen, de nem kizárólagosan jógaórákról és egyéb alternatív, illetve preventív órákról, rövidebb elméleti órákról) készített videofelvételeket (a továbbiakban: „Felvételek”) töltenek fel, melyeket a Felhasználó internetkapcsolaton keresztül megtekinthet. A Szolgáltatók a Honlapon lehetővé teszik azt is, hogy bizonyos Felvételek készítése közben („élő adásban”) a Felhasználó kövesse az órákat. A Felvételek szűrő segítségével is visszakereshetőek.  A Szolgáltatók lehetővé teszik azt is, hogy a Honlapon regisztrált fiókban a Felhasználók jógaórákra és egyéb, programokra bérletet válthassanak. A Szolgáltatás célja a szolgáltatást igénybe vevők számára a jógagyakorlás, elméleti tudás elsajátításának, illetve fenntartásának támogatása.  

  A Szolgáltatás igénybevétele abban az esetben javasolt, ha a Felhasználó részére nem jelent egészségügyi kockázatot.  A Szolgáltatást a Felhasználó saját felelősségére veszi igénybe. Erre tekintettel a Szolgáltatók javasolják, hogy a regisztráció előtt a Felhasználó győződjön meg arról, hogy a Szolgáltatás igénybevétele számára egészségügyi kockázatot nem jelent.


  4)    A Honlap működésével, a regisztrációs folyamattal, illetve a Honlapon lévő információkkal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a fenti szolgáltatói elérhetőségeken rendelkezésére állunk.  


  5)    A jelen ÁSZF a Szolgáltatással kapcsolatban szabályozza a Szolgáltatók és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit.  


  6)    A Szolgáltatók kijelentik, a Felhasználó pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Szolgáltatók és a Felhasználó között, abban az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (regisztráció online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.  


  7)    A Szolgáltatást a Honlapon keresztül, elektronikus úton elküldött regisztrációval lehet igénybe venni a jelen ÁSZF II. pontjában meghatározott módon.  


  8)    A szolgáltatási szerződés a regisztráció Szolgáltatók általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett regisztrációs adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket a Szolgáltatók a jogszabályokban meghatározott határidőig őriznek.. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.  


  9)    A Szolgáltatók magatartási kódex rendelkezéseinek nem vetik alá magukat.  


  10) A regisztráció során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltatók kizárnak mindenfajta felelősséget, amely a megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.     


  II.         SZOLGÁLTATÁSI DÍJ, REGISZTRÁCIÓ  


  1)    A Felhasználó a Szolgáltatással kapcsolatos részletes információkat, díjakat a Honlapon érheti el. Amennyiben a Honlapon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a fenti elérhetőségek valamelyikén.  


  2)    A Felhasználó a Szolgáltatást a bérletek esetében díj, a Felvételekkel kapcsolatos szolgáltatások esetében havi előfizetési díj (a díj és a havi előfizetési díj a továbbiakban: „Szolgáltatási Díj”) ellenében veheti igénybe. A Szolgáltatási Díjról a Honlapon adadnak tájékoztatást a SzolgáltatóSzolgáltatók. A Szolgáltatási Díj az általános forgalmi adót tartalmazza.  

  A Szolgáltatások köre és a Szolgáltatási Díj változtatásának a jogát a Szolgáltatók fenntartják. A Szolgáltatók a díjmódosítástmódosításokat a Honlapon közzé teszik.

  A Szolgáltatási Díjat érintő módosításokról a Szolgáltatók az előfizetéssel rendelkező Felhasználókat e-mail útján értesítik az új Szolgáltatási Díj hatályba lépését megelőző 15. napig.  Amennyiben a Felhasználó az új Szolgáltatási Díjat annak hatályba lépését megelőző napig kifejezetten el nem fogadja, a Szolgáltatók jogosultak a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

  A Felhasználó az általa teljesített Szolgáltatási Díjról minden számlát kizárólag elektronikus úton és digitális aláírással ellátva kap meg a Felhasználó által megadott e-mail címre. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy minden elektronikus számla részére kézbesíthető legyen.  

  Amennyiben a Honlapon a Szolgáltatók minden gondossága ellenére hibás szolgáltatási díj kerülne feltüntetésre, különösen nyilvánvalóan téves díj, a Szolgáltatók nem kötelesek a Szolgáltatást a hibás díjon biztosítani, hanem felajánlhatják a helyes díjon történő szolgáltatásnyújtást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat a regisztrációs, illetve egyéb vételi, illetve előfizetési szándékától.  


  3)    A regisztráció regisztrációs lap kitöltésével történik.

  A regisztrációs lap a Honlapon érhető el.  

  A Felhasználó a regisztrációs lap kitöltése és elküldése során teheti meg az ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztató megismeréséről, elfogadásáról szóló, valamint az adatkezeléshez szükséges nyilatkozatot.   A regisztrációs lapon a csillaggal jelölt adatok megadása szükséges. A kötelezően kitöltendő adatok megadása, illetve jelölése után történik a regisztráció véglegesítése, majd a fizetés.  

  A regisztrációs lapot a kitöltést követően a „Regisztráció” gomb megnyomásával lehet elküldeni.  


  4)    A Szolgáltatók a sikeres regisztrációról a regisztrációs lap beérkezését követően, de legkésőbb 24 órán belül visszaigazolást küldenek a Felhasználó által megadott e-mail címre. Ha a visszaigazolás 24 órán belül nem érkezik meg a Felhasználó részére, akkor a Felhasználó ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Felhasználót nem köti a regisztráció.  

  A Szolgáltatók kizárják a felelősségét minden olyan esetben, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó hibás e-mail címet vagy egyéb hibás adatot adott meg a regisztráció során, vagy az e-mail fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.  

  A regisztrációt és visszaigazolást követően a Felhasználó a https://mandalaonline.hu/https://mandalaonline.hu/ oldalon e-mail címe és jelszava megadásával tud bejelentkezni. A bejelentkezést követően a Szolgáltatás azonnal elérhető.

  A Felhasználó a jelszót köteles titokban tartani, azt kizárólag személyesen jogosult használni, azt tilos harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni.  

  A Felvételek bármilyen PC-én, mobiltelefonon és hasonló médialejátszón lejátszhatók internetkapcsolaton keresztül. A Szolgáltatók felhívják a figyelmet arra, hogy a Felhasználó számítógépén, egyéb technikai eszközén található adatok védelmének biztosítása a Felhasználó felelőssége. A Szolgáltatók javasolják, hogy a Felhasználó használjon vírusirtó szoftvereket, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.  


  5)    A Szolgáltatók bizonyos kedvezmények igénybevételét is biztosíthatják, melyekkel összefüggésben további lapadatlap kitöltése, illetve nyilatkozat megtétele, dokumentum megküldése válhat szükségessé. A kedvezményekről és azok feltételeiről a Szolgáltatók a Honlapon adnak tájékoztatást.  


  6)    A Felhasználó a megadott adataiban bekövetkezett változást a felhasználói fiókba belépve a „Profil” menüpontban módosíthatja. Az e-mail cím változása [r11] [NG12] esetén kérjük, hogyúj fiók regisztrációjával van lehetőség a Szolgáltatókat haladéktalanul a jelen ÁSZF-ben megjelölt szolgáltatói e-mail címre küldött tájékoztatással értesítseSzolgáltatás igénybevételére.  


  7)    A Felhasználó bármikor írásban (e-mailben vagy ajánlott postai levélben) kérheti a Szolgáltatóktól regisztrációja törlését.  

  Ha a regisztrációval kapcsolatban további kérdése lenne, kérjük, hívjon bennünket a +36 70 431 9960 30 949 9472 telefonszámon vagy írjon nekünk az info@mandalajoga.hu, vagy a ger@mandalajoga.hu e-mail címre.  


   III.         FIZETÉSI FELTÉTELEK, SIMPLEPAY, PAYPAL, STRIPE  


  1)    A Felhasználó a Mandala Gerincjóga Rendszer Egyesület felé teljesítendő Szolgáltatási Díjat a jelentkezés során a SimplePay vagy a PayPal fizetési rendszerének, a Németh Gergely Tamás felé teljesítendő Szolgáltatási Díjat Stripe igénybevételével egyenlítheti ki. A Szolgáltatási Díj jóváírását követően a Felhasználó e-mailen elektronikus számlát kap.  


  2)    A SimplePay online fizetési rendszert az OTP Mobil Kft. biztosítja. Minden tranzakció biztonságos és kódolt csatornán kerül lebonyolításra. A Felhasználó bankkártya adatai a Szolgáltatókhoz nem jutnak el és a Szolgáltatók által nem kerülnek tárolásra.  

  Elfogadott kártyatípusok: Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro. A Maestro és Visa Electron kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg a kártya internetes használatát. Amennyiben a kibocsátó bank engedélyezte, abban az esetben a rendszer képes elfogadni.  

  Az OTP Mobil Kft. a Felhasználó által megadott kártya adatokkal banki engedélyeztetésre (ún. authorizációra) továbbítja a tranzakciót. Amennyiben az engedélyezés sikeres, a Felhasználó kártyáját a bankja zárolja/megterheli a megrendelés Szolgáltatási Díjának összegével.  

  Az OTP Mobil Kft. e-mailben visszaigazolja a sikeres vásárlást a Felhasználónak.  

  A vásárlás a fizetési szolgáltató weboldalán történik, a fizetés végezetével a rendszer automatikusan visszairányítja a Felhasználót a Honlapra. A SimplePay Szolgáltatásszolgáltatás igénybevételével kapcsolatban a Felhasználót az OTP Mobil Kft.-vel szemben külön díj nem terheli. A kártyabirtokosok számára az internetes fizetés díjmentes.  

  A SimplePay által biztosított fizetési szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni. Az igénybevétellel a Felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el az OTP Mobil Kft. SimplePay szolgálatás Általános Szerződésiáltalános szerződési feltételeiben foglaltakat.   Az OTP SimplePay fizetési megoldásról bővebben a SimplePay fizetési tájékoztatójában olvashat: https://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf  


  3)         A PayPal rendszerén történő fizetéshez egy PayPal fiók létrehozása szükségesfiókot hozhat létre, a fiók létrehozása egy e-mail cím és egy jelszó megadásával történik.   A fizetéshez nem szükséges pénzt tölteni a PayPal számlára. Elég, ha hozzárendeli a bankkártyáját a PayPal fiókjához, ezt elég csak egyszer, az első alkalommal megtennie.   3)     Amennyiben még nem rendelkezik PayPal regisztrációval, további információk, és PayPal regisztráció a www.paypal.comwww.paypal.com – magyar nyelvű – oldalán érhető el. Regisztrációt követően a PayPal fizetési rendszerét használva tudja PayPal fiókkal kiegyenlíteni vásárlása összegét. A Paypal nem osztja meg velünk bakkártya adatait.  

  A PayPal fizetési megoldásról bővebben az alábbi weboldalon olvashat: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/servicedescription-full#5  


  4)    A Stripe online fizetési rendszere az alábbi bankkártyákkal és digitális pénztárcával történő fizetést teszi lehetővé:  

  ·      MasterCard
  ·      VISA
  ·      American Express
  ·      Apple Pay
  ·      Google Pay

  A fizetés lépései:

  ·       Ön kiválasztja azt a Szolgáltatást, melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni.

  ·       Ezt követően Ön átirányításra kerül a Stripe biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges megadnia.

  ·       A kártyaadatok megadását követően a "Fizetés" gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót.

  ·       A Stripe elindítja a kártyabirtokos számlájának megterhelését a tranzakció összegével.

  ·       Probléma esetén a tranzakciós oldal tájékoztatja annak mibenlétéről, és további lehetőséget ad az adatok megváltoztatásához.

  ·       Sikeres fizetést követően Ön automatikusan visszatér a bankkártyás fizetést lezáró oldalra, ahol a tranzakció eredményéről kap visszajelzést.

  ·       A tranzakciót bármikor megszakíthatja a „Vissza” jelzésű ikonra kattintva.  


  Amennyiben Ön nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Honlapra, úgy a tranzakció még nem minősül sikertelennek. Amennyiben a fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, illetve bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne a Honlapra, előfordulhat, hogy a fizetés sikertelennek minősül, de nem minden esetben. A sikeres tranzakció eredményéről e-mailben kap tájékoztatást. Sikertelen tranzakcióról a Stripe tranzakciós oldala nyújt felvilágosítást.  

  A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A Szolgáltatók a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapják meg a vásárlótól, a Stripe pedig a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a TLS titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a Szolgáltatók nem értesülnek, azokhoz csak a Stripe fér hozzá. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Honlap tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A vásárolt Szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján.  

  A Stripe fizetési megoldásról bővebben az alábbi weboldalon olvashat: https://stripe.com/en-hu    


  IV.         AZ ELŐFIZETÉS AUTOMATIKUS MEGHOSSZABBODÁSA, ELŐFIZETÉS LEMONDÁSA (FELMONDÁSI JOG)  

  Az előfizetés a megvásárlástól számított egy hónapra szól. Például egy április 28. napján megvásárolt előfizetés május 28. napjáig szól, ebben az esetben május 28. napja az előfizetés utolsó napja. Az előfizetés automatikusan meghosszabbodik egy hónappal az aktuális előfizetési időszak utolsó napján (a továbbiakban: „Fordulónap”).  

  A Felhasználó [r15] [NG16] jogosult az előfizetést lemondani, vagyis a szerződést felmondani a Fordulónapra az alábbiak szerint:  

  ·      a felhasználófelhasználói fiókba bejelentkezve a „Profil” menüpontban az „Előfizetés leállítása” gomb megnyomásával.,

  ·      amennyiben a lemondást a felhasználói fiókban nem tudná rögzíteni, a Fordulónap előtt legalább 5 munkanappal az érintett szolgáltató e-mail címére küldött nyilatkozattal.  


  Az előfizetés lemondása esetén az előfizetés nem hosszabbodik meg, az a Fordulónapon megszűnik.     


  V.         KELLÉKSZAVATOSSÁG  

  Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?  

  A Felhasználó hibás teljesítés esetén a szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

  A Felhasználó azzal a szolgáltatóval szemben élhet kellékszavatossági jogával, amelyik szolgáltatóval a szerződés létrejött.  

  Milyen jogok illetik meg a Felhasználót kellékszavatossági igénye alapján?  

  A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:  

        Szolgáltatás igénybevétele esetén:         
          
       A bérletek felhasználása során igénybe vett szolgáltatások esetében a Felhasználó kérheti, hogy egy másik, azonos típusú szolgáltatáson részvételt biztosítson a szolgáltató. Amennyiben a Felhasználó ezt nem kéri, arányos árleszállítást kérhet.  

      A kijavítás a bérletek felhasználása során igénybe vett szolgáltatások esetében a szolgáltatás jellege miatt lehetetlen, elállásra pedig teljesítést követően már nincsen lehetőség.  

      ⇒ Digitális tartalomszolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok:  

      A Felvételekkel kapcsolatos szolgáltatások tárgyában létrejött szolgáltatási szerződés digitális tartalom szolgáltatására irányuló szerződésnek minősül. Amennyiben a Felhasználó Fogyasztónak minősül, digitálisDigitális tartalom szolgáltatására irányuló szerződés esetén a FogyasztóFelhasználó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.  

      A Felhasználó kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a Felhasználó ezt nem kéri, arányos árleszállítást kérhet.  

  A Felhasználó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, illetve a digitális tartalom szolgáltatására irányuló szerződést megszüntetni, ha

  a) a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az a szolgáltatónak aránytalan többletköltséget eredményezne;
  b) a szolgáltató a következő kötelezettségének nem tett eleget: A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a szolgáltató – a FogyasztóFelhasználó számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom jellegére és céljára figyelemmel – köteles a teljesítést a hiba FogyasztóFelhasználó általi közlésétől számított észszerű időn belül térítésmentesen szerződésszerűvé tenni; c) ismételten teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a szolgáltató megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;
  d) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy a szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
  e) a szolgáltató nem vállalta a szolgáltatás szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a szolgáltató észszerű határidőn belül vagy a Felhasználónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja a szolgáltatást szerződésszerűvé tenni.  

  A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a digitális tartalom műszaki jellemzőitől függően a szolgáltató megválaszthatja a digitális tartalom szerződésszerűvé tételének módját.  

  Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a FogyasztónakFelhasználónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a FogyasztóFelhasználó részére ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékének különbözetével.  

  Ha a szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, az ellenszolgáltatás arányos leszállításának arra az időtartamra kell vonatkoznia, amely időtartam alatt a szolgáltatás nem volt szerződésszerű.  

  Ha a FogyasztóFelhasználó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni a szerződést, a szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.  

  Ha a szolgáltató a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, a FogyasztóFelhasználó köteles a szolgáltatót felhívni a teljesítésre. Ha a FogyasztóFelhasználó felhívása ellenére a szolgáltató a digitális tartalom késedelem nélküli vagy a felek által elfogadott póthatáridőn belüli szolgáltatását vagy nyújtását elmulasztja, a Fogyasztó/Felhasználó megszüntetheti a szerződést.  

  A Felhasználó a szolgáltató teljesítésre való felhívása nélkül megszüntetheti a szerződést, ha
  a) a szolgáltató a digitális tartalom szolgáltatását nem vállalta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy nem fogja szolgáltatni a digitális tartalmat; vagy
  b) a felek megállapodása alapján vagy a szerződéskötés körülményeiből nyilvánvaló, hogy a FogyasztóFelhasználó számára elengedhetetlen a meghatározott időpontban történő teljesítés, és a szolgáltató ezt elmulasztja.  

  Digitális tartalomszolgáltatás esetén a szerződés megszüntetésével kapcsolatos speciális kötelezettségek: A szerződés megszüntetése esetén a szolgáltató köteles visszatéríteni a FogyasztóFelhasználó által megfizetett Szolgáltatási Díjat. Ha azonban a teljesítés a szerződés megszüntetése előtt meghatározott ideig szerződésszerű volt, az erre az időszakra járó Szolgáltatási Díjat nem kell visszatéríteni. Ez utóbbi esetben a Szolgáltatási Díjnak azt a részét kell visszatéríteni, amely a nem szerződésszerű teljesítés időszakára vonatkozik, valamint azt a FogyasztóFelhasználó által előre megfizetett ellenszolgáltatást, amely a szerződés megszüntetésének elmaradása esetén a szerződés hátralévő időtartamára járt volna.  

  Ha a FogyasztóFelhasználó az ellenszolgáltatás arányos leszállítására vagy a szerződés megszüntetésére jogosult, a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb e jog gyakorlásáról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül köteles teljesíteni visszatérítési kötelezettségét. A szolgáltató a FogyasztónakFelhasználónak visszajáró összeget a FogyasztóFelhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A FogyasztóFelhasználó kifejezett beleegyezése alapján a szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a FogyasztótFelhasználót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A visszatérítéssel kapcsolatos költségek a szolgáltatót terhelik.  

  A szerződés megszüntetése esetén a szolgáltató megakadályozhatja, hogy a FogyasztóFelhasználó tovább használja a digitális tartalmat, így különösen a digitális tartalmat a FogyasztóFelhasználó számára hozzáférhetetlenné teheti, vagy letilthatja a FogyasztóFelhasználó felhasználói fiókját. A fiók letiltása nem érinti a FogyasztóFelhasználó azon jogát, hogy saját személyes adatának minősülő tartalomról másolatot kérjen a szolgáltatótól, amelynek erre észszerű időn belül lehetőséget kell biztosítania a FogyasztóFelhasználó részére.  

  A szerződés megszüntetése esetén a FogyasztóFelhasználó köteles tartózkodni a digitális tartalom használatától és ennek elérhetővé tételétől harmadik személy számára.    

  Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó kellékszavatossági igényét?

  A Fogyasztónak nem minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. A Fogyasztónak nem minősülő Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. A Fogyasztó A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A FogyasztóFelhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Az elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető.  

  Kivel szemben és milyen módon érvényesítheti a Felhasználó a kellékszavatossági igényét?  

  A Felhasználó a szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.  

  A szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági jog a szolgáltatóhoz címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.  

  Milyen egyéb feltétele van a kellékszavatossági jog érvényesítésének?  

      ⇒  Szolgáltatás igénybevétele esetén: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Felhasználó kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a szolgáltatást a szolgáltató nyújtotta. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a Felhasználó részére történt teljesítést követő hat hónapon belül a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a szolgáltatás természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.  A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.   Ø 

      ⇒ Digitális tartalomszolgáltatás igénybevétele Fogyasztó általesetén: Ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik, az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítés időpontjától számított egy éven belül a FogyasztóFelhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. Ha a szerződés a digitális tartalom meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésének időszakában szerződésszerű volt. Fentiek alól kivétel: Nem teljesít hibásan a szolgáltató, ha bizonyítja, hogy a FogyasztóFelhasználó digitális környezete nem kompatibilis a digitális tartalom műszaki követelményeivel, és erről a szerződés megkötését megelőzően világos és közérthető módon tájékoztatta a Fogyasztót. A FogyasztóFelhasználót. A Felhasználó köteles együttműködni a szolgáltatóval annak érdekében, hogy a szolgáltató – a műszaki szempontból rendelkezésére álló és a FogyasztóFelhasználó számára a legkisebb beavatkozást igénylő eszközök alkalmazásával – meggyőződhessen arról, hogy a hiba oka a FogyasztóFelhasználó digitális környezete. Ha a FogyasztóFelhasználó nem tesz eleget az együttműködési kötelezettségének, a FogyasztótFelhasználót terheli annak bizonyítása, hogy a) egyszeri szolgáltatás vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozata esetén a teljesítést követő egy éven belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, vagy b) digitális tartalom meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatása esetén a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás, a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésének időszakában nem volt szerződésszerű.    


  VI.         FOGYASZTÓFELHASZNÁLÓ ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOGA A 45/2014 (II.26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN (ONLINE SZERZŐDÉSKÖTÉS ESETÉN)  

  Az elállási, felmondási jog gyakorlása:  

  Online szerződéskötés esetén a FogyasztóFelhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.


  Ha a szerződés teljesítése megkezdődött, a FogyasztóFelhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.  

  Az elállási/felmondási határidő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.   Ha a FogyasztóFelhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) aaz érintett szolgáltató I. pontban megadott postai vagy e-mail címére.  

  Ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF-hez mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.  

  A FogyasztóFelhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.  

  Az elállás/felmondás joghatásai:  

  Ha a FogyasztóFelhasználó eláll a szerződéstől, a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a FogyasztóFelhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

  Ha a Felhasználó felmondja a szerződést, köteles a felmondás szolgáltatóval közlése időpontjáig a szolgáltató által teljesített szolgáltatással arányos díjat megfizetni.  

  Az elállás/ felmondás esetén visszajáró összeget a szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a FogyasztótFelhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.  


  VII.         A SZOLGÁLTATÓ FELMONDÁSI JOGA  

  A szolgáltató, amellyel a szerződés létrejött jogosult indokolás nélkül a szerződést a Fordulónapra a Felhasználóhoz címzett egyoldalú jognyilatkozattal bármikor felmondani.  


  VIII.         ADATVÉDELEM  

  A Szolgáltatók a birtokukba jutott személyes adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelik a Honlapon található Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározottak szerint. A részletes Adatvédelmi Tájékoztató megtalálható a Honlapon.    


  IX.         SZELLEMI TULAJDON  

  1)    A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap teljes tartalma és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, szoftverek és más részek szellemi tulajdonjogi védelem alatt állnak, és ezek kizárólagos jogosultjai a Szolgáltatók, illetve a Szolgáltatók által megjelölt jogosult.  

  2)    A Honlapon található bármely tartalom kereskedelmi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Honlap bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.  

  3)    A Honlap tartalmának bárminemű felhasználása csak a Szolgáltatók előzetes, írásos engedélyével és a forrás pontos megjelölésével történhet. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után.     


  X.         A HONLAP TARTALMA  

  1)    A Honlapon található információk semmilyen esetben sem minősülnek orvosi vagy pszichológiai tanácsnak, és sosem helyettesíthetik az adott személy egészségi állapotának, esetleges sérülésének konkrét körülményeit is figyelembe vevő szakorvosi konzultációt. A Felhasználónak a Honlapon található információkra alapított döntése, magatartása kizárólag a Felhasználó felelőssége.  

  2)    A Szolgáltatók mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Honlapon szereplő információk pontosak, teljesek és naprakészek legyenek. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a Honlapon – akár a Szolgáltatóktól függetlenül – jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás történik.  

  3)    Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a Szolgáltatók nem vállalnak felelősséget semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a Honlapon szereplő információk vagy az ott elhelyezett anyagok helytelensége, hiányossága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, továbbá a Honlap használatra alkalmatlan állapota, vagy a nem megfelelő működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be.  

  4)    A Honlapon adott esetben találhatóak olyan linkek is, amelyek a Szolgáltatóktól független, harmadik személyek által üzemeltetett más honlapokra mutatnak, illetve hirdetések, amelyek nem a Szolgáltatók szolgáltatásaival kapcsolatosak. Az ilyen linkek, illetve hirdetések elhelyezése nem jelent a Szolgáltatók által az adott honlap, szolgáltatás tartalmával kapcsolatban vállalt bárminemű szavatosságot vagy garanciát, így a Szolgáltatók az ilyen idegen honlapokért és azok tartalmáért, valamint szolgáltatásokért mindennemű felelősséget kifejezetten kizárnak.    


  XI.         PANASZKEZELÉS  

  A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján fogyasztónak minősülő[1] Felhasználó (továbbiakban: „fogyasztó”) esetében a panaszkezelés az alábbiak szerint történik.  

  A fogyasztó esetlegesen felmerülő panaszát a Szolgáltatók I. pontban megadott postai vagy e-mail címére küldheti.    

  A fogyasztó írásbeli panaszát a Szolgáltatók 30 napon belül kivizsgálják és arra írásos választ adnak a fogyasztó által megadott email vagy postai címre.  

  A fogyasztó panaszát személyesen szóban is előadhatja a Szolgáltatókkal előre egyeztetett helyszínen és időpontban. A szóbeli panaszt a Szolgáltatók azonnal megvizsgálják, és szükség szerint orvosolják. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltatók a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjárólálláspontjukról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesznek fel és a panaszt 30 napon belül írásban megválaszolják a fogyasztó által megadott e-mail vagy postai címre történő megküldéssel.  

  A Szolgáltatók mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdések tárgyalás útján rendezésre kerüljenek. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a fogyasztó a felmerülő fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a Szolgáltatók székhelye szerinti békéltető testület rendelkezik illetékességgel. A fogyasztó erre irányuló kérelme alapján az előzőekben írtak szerint illetékes békéltető testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testülethez is benyújtható a kérelem. A Szolgáltatókat a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.  

  A Mandala Gerincjóga Rendszer Egyesület szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei:  

  Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
  Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
  Telefonszáma: (1) 488-2131
  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu  

  Németh Gergely Tamás egyéni vállalkozó szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei: 


  Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
  E-mail címe: pmbekelteto@pmkik.hu
  Telefonszáma: 06-1-792-7881  A fogyasztónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel, szolgáltatással kapcsolatos panaszának bíróságon kívüli rendezését online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze. Az online vitarendezést a következő honlapon kezdeményezheti, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU  

  Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a fogyasztó bírósághoz fordulhat.  


  XII.         EGYÉB INFORMÁCIÓK  

  A Szolgáltatók megtesznek minden észszerű és elvárható intézkedést a Honlap biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban javasolják, hogy a Felhasználó is tegye meg a szükséges óvintézkedéseket, például használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.  

  A Szolgáltatók nem felelősek semmilyen kárért, amely a Honlapra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.  

  A Szolgáltatók nem felelősek az esetleges károkért az alábbi esetekben sem:  

      ⇒  ha bármely működési hiba miatt a Megrendelésregisztráció nem érkezett be,

      ⇒  a Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.  

  A jelen ÁSZF, illetve a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások tekintetében különösen az alábbi jogszabályok rendelkezései irányadóak:  

      ⇒  elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. számú törvény,

      ⇒  a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) számú kormányrendelet,

      ⇒  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. számú törvény (Ptk.),

      ⇒  a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) számú Korm. rendelet.  

  A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos.  

  A Szolgáltatók fenntartják a jogot arra, hogy a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokat egyoldalúan módosítsák, szüneteltessék, illetve véglegesen megszüntessék, valamint a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsák a Felhasználó megfelelő tájékoztatása mellett.  

  Amennyiben a Szolgáltatók módosítják az ÁSZF-t, minden esetben annak módosított változata kerül a Honlapon megjelenítésre kerül.  


  1. számú melléklet:

  Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
  (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)  

  Címzett:   

  Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:  

  Szerződéskötés időpontja:  
  A FogyasztóFelhasználó(k) neve:
  A FogyasztóFelhasználó(k) címe:
  A FogyasztóFelhasználó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

  Kelt 
  Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2020. december 11. előtt

  A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Mandala Gerincjóga Rendszer Egyesület (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett https://urbanjogi.hu/ Honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül történő szolgáltatásnyújtás tárgyában (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket és ennek keretében a felhasználó jogait és kötelezettségeit, valamint a Honlap használatára vonatkozóan a Honlapra látogató valamennyi felhasználóra, szolgáltatást igénybevevőre (a továbbiakban együtt: „Felhasználó”) irányadó szabályokat tartalmazza. A Honlapra látogatással, valamint a Szolgáltatás igénybevételével (jelentkezéssel) a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta, megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, a Szolgáltatást nem veheti igénybe, a jelentkezési lapot nem adhatja le.

  Általános információk, a Szolgáltatás, a szerződés

  A Szolgáltató adatai: Mandala Gerincjóga Rendszer Egyesület Székhely, postacím: 1132 Budapest, Kresz Géza u. 27. Nyilvántartási szám: 01-02-0014663 adószám: 18281239-2-41 E-mail cím: info@mandalajoga.hu (általános kérdésekben); penzugy@mandalajoga.hu (pénzügyi kérdésekben) Telefonszám: +36 70 431 9960 Honlap: www.mandalajoga.hu. A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai: Extreme Net Kft. székhely: 1034 Budapest, Tímár utca 20. 2. em. e-mail cím: info@extremenet.hu telefonszám: +36 30 834-61-38

  A Szolgáltatás:

  Szolgáltató a Honlapon, azon belül a https://mandalaonline.hu/regisztracio aloldalon (továbbiakban: „Aloldal”) teszi lehetővé a Szolgáltatás igénybevételét. A Szolgáltató a Honlapra különböző típusú és szintű jógaórákról, minitanfolyamokról, rövidebb elméleti képzésekről (továbbiakban: „Órák”) készített videofelvételeket (továbbiakban: „Felvételek”) tölt fel, melyeket a Felhasználó internetkapcsolaton keresztül megtekinthet. A Szolgáltató a Honlapon lehetővé teszi azt is, hogy bizonyos Felvételek készítése közben („élő adásban”) a Felhasználó kövesse az Órákat. A Felvételek szűrő segítségével is visszakereshetőek. Az Órák célja a szolgáltatást igénybe vevők számára a jógagyakorlás, elméleti tudás elsajátításának, illetve fenntartásának támogatása. A Szolgáltatás igénybevétele abban az esetben javasolt, ha a Felhasználó részére nem jelent egészségügyi kockázatot. A Szolgáltatást a Felhasználó saját felelősségére veszi igénybe. Erre tekintettel a Szolgáltató javasolja, hogy a jelentkezés előtt a Felhasználó győződjön meg arról, hogy a Szolgáltatás igénybevétele számára egészségügyi kockázatot nem jelent.

  A Honlap működésével, a jelentkezési folyamattal, illetve a Honlapon lévő információkkal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a fenti szolgáltatói elérhetőségeken rendelkezésére állunk. A jelen ÁSZF a Szolgáltatással kapcsolatban teljes körűen szabályozza a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit. A Szolgáltató kijelenti, a Felhasználó pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Szolgáltató és a Felhasználó között, abban az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (jelentkezés online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés. A Szolgáltatást a Honlapon keresztül, elektronikus úton elküldött jelentkezéssel lehet igénybe venni a jelen ÁSZF II. pontjában meghatározott módon. A szolgáltatási szerződés a jelentkezés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket a Szolgáltató a jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre. A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A megadott E-mail címet a Szolgáltató reklám célokra nem használja, kizárólag a Szolgáltatással kapcsolatos tudnivalók eljuttatására és kapcsolattartásra használa. Szolgáltatási Díj, jelentkezés A Felhasználó a Szolgáltatással kapcsolatos részletes információkat, díjakat a Honlap Mandala Jóga Live menüpontjában, illetve az Aloldalon érheti el. Amennyiben a Honlapon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a fenti elérhetőségek valamelyikén.

  A Felhasználó a Szolgáltatást havi előfizetési díj (a havi előfizetési díj a továbbiakban: „Szolgáltatási Díj”) ellenében veheti igénybe. A Szolgáltatási Díjról a Honlapon ad tájékoztatást a Szolgáltató. A Szolgáltatási Díj az általános forgalmi adót tartalmazza. A Szolgáltatási Díj változtatásának a jogát a Szolgáltató fenntartja. A Szolgáltató a díjmódosítást a Honlapon közzé teszi.A Szolgáltatási Díjat érintő módosításokról a Szolgáltató az előfizetéssel rendelkező Felhasználókat e-mail útján értesíti az új Szolgáltatási Díj hatályba lépését megelőző 15. napig. Amennyiben a Felhasználó az új Szolgáltatási Díjat annak hatályba lépését megelőző napig kifejezetten el nem fogadja, a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Felhasználónak nem jár díjvisszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai problémákra vezethetők vissza. A Felhasználó az általa teljesített Szolgáltatási Díjról minden számlát kizárólag elektronikus úton és digitális aláírással ellátva kap meg a Felhasználó által megadott e-mail címre. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy minden elektronikus számla részére kézbesíthető legyen. Amennyiben a Honlapon a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás szolgáltatási díj kerülne feltüntetésre, különösen nyilvánvalóan téves díj, a Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatást a hibás díjon biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes díjon történő szolgáltatásnyújtást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat a jelentkezési szándékától. A jelentkezés jelentkezési lap kitöltésével történik. A jelentkezési lap a Honlapon érhető el. A Felhasználó a jelentkezési lap kitöltése és elküldése során teheti meg az ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztató megismeréséről, elfogadásáról szóló, valamint az adatkezeléshez szükséges nyilatkozatot. A jelentkezési lapon az előírt adatok megadása szükséges. A kötelezően kitöltendő adatok megadása, illetve jelölése után történik a jelentkezés véglegesítése, majd a fizetés. A jelentkezést a „Vásárlás” gomb megnyomásával lehet elküldeni. A Szolgáltató a sikeres jelentkezésről a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 24 órán belül visszaigazolást küld a Felhasználó által a jelentkezés során megadott e-mail címre. Ha a visszaigazolás 24 órán belül nem érkezik meg a Felhasználó részére, akkor a Felhasználó ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Felhasználót nem köti a jelentkezés. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan esetben, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó hibás e-mail címet vagy egyéb hibás adatot adott meg a jelentkezés során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. A Szolgáltató a sikeres jelentkezésről szóló értesítéssel együtt megküldi a szolgáltatást igénybevevő részére a belépéshez szükséges kártyaszámot. Ezt követően a szolgáltatást igénybevevő a https://urbanjogi.hu/jogalive/ aloldalon e-mail címe és kártyaszáma megadásával tud bejelentkezni. A Felhasználó a kártyaszámot köteles titokban tartani, azt kizárólag személyesen jogosult használni, azt tilos harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni. A Szolgáltató bizonyos kedvezmények igénybevételét is biztosíthatja, melyekkel összefüggésben további űrlap kitöltése, illetve nyilatkozat megtétele, dokumentum megküldése válhat szükségessé. A kedvezményekről és azok feltételeiről a Szolgáltató a Honlapon ad tájékoztatást. A Felhasználó a szolgáltatási jogviszony fennállása alatt köteles a megadott adataiban bekövetkezett változásról a Szolgáltatót haladéktalanul a jelen ÁSZF-ben megjelölt szolgáltatói e-mail címre vagy postacímre küldött tájékoztatással értesíteni.

  A Felhasználó bármikor írásban (e-mailben vagy ajánlott postai levélben) kérheti a Szolgáltatótól regisztrációja törlését. Ha a jelentkezéssel kapcsolatban további kérdése lenne, kérjük, hívjon bennünket a +36 70 431 9960 telefonszámon vagy írjon nekünk az info@mandalajoga.hu e-mail címre. III. Fizetési feltételek A Felhasználó a Szolgáltatási Díjat a jelentkezés során a PayPal fizetési rendszerének igénybe vételével egyenlítheti ki. A Szolgáltatási Díj jóváírását követően a Felhasználó e-mailen elektronikus számlát kap. Az online fizetést a PayPal Holdings Inc. (e-mail cím: service@intl.paypal.com) biztosítja. A PayPal rendszer használatával összefüggésben felmerülő esetleges problémákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az előfizetés automatikus meghosszabbodása, előfizetés lemondása (felmondási jog) Az előfizetés a megvásárlástól számított egy hónapra szól. Például egy április 28. napján megvásárolt előfizetés május 28. napjáig szól, ebben az esetben május 28. napja az előfizetés utolsó napja. Az előfizetés automatikusan meghosszabbodik egy hónappal az aktuális előfizetési időszak utolsó napján (továbbiakban: Fordulónap”). A Felhasználó jogosult az előfizetést lemondani, vagyis a szerződést felmondani a Fordulónapra: a PayPal felületen a Fordulónapot megelőző napig a díjfizetés megszüntetésével, vagy a Fordulónap előtt legalább 5 munkanappal a penzugy@mandalajoga.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal. Az előfizetés lemondása esetén az előfizetés nem hosszabbodik meg, az a Fordulónapon megszűnik. Kellékszavatosság

  A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. számú törvény (továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint. A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: a) kijavítást igényelhet, kivéve, ha annak teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Felhasználónak okozott érdeksérelmet; vagy b) a Szolgáltatási Díj arányos leszállítását igényelheti. A Felhasználó kicserélést nem kérhet, valamint elállási jogot nem gyakorolhat a Szolgáltatás jellegéből adódóan. A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztónak minősülő természetes személy Felhasználó (a továbbiakban: „Magánszemély Felhasználó”) esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A Magánszemély Felhasználó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A Felhasználó kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti. Magánszemély Felhasználó felmondási joga A Magánszemély Felhasználót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) számú kormányrendelet (továbbiakban: „Korm. rendelet”) alapján indokolás nélküli felmondási jog illeti meg, amelyet a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhat.

  A Magánszemély Felhasználó felmondási jogát a Korm. rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja. Ha a Magánszemély Felhasználó a jelen pontban foglaltak szerint a szerződést felmondja, haladéktalanul, de legkésőbb a felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Magánszemély Felhasználó által teljesített Szolgáltatási Díjat. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Magánszemély Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Magánszemély Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. VII. A Szolgáltató felmondási joga A Szolgáltató jogosult indokolás nélkül a szerződést a Fordulónapra a Felhasználóhoz címzett egyoldalú jognyilatkozattal bármikor felmondani. VIII. Adatvédelem A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli a Honlapon található Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint. Részletes Adatvédelmi Tájékoztatónkat megtalálja a Honlapon. Szellemi tulajdon A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap teljes tartalma és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, szoftverek és más részek szellemi tulajdonjogi védelem alatt állnak, és ezek kizárólagos jogosultja a Szolgáltató. A Honlapon található bármely tartalom kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Honlap bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában. A Honlap tartalmának bárminemű felhasználása csak a Szolgáltató előzetes, írásos engedélyével és a forrás pontos megjelölésével történhet. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után. A Honlap tartalma A Honlapon található információk semmilyen esetben sem minősülnek orvosi vagy egyéb szakmai tanácsnak, és sosem helyettesíthetik az adott személy egészségi állapotának, esetleges sérülésének konkrét körülményeit is figyelembe vevő eseti szakorvosi konzultációt. A Felhasználónak a Honlapon található információkra alapított döntése, magatartása kizárólag a Felhasználó felelőssége. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon szereplő információk pontosak, teljesek és naprakészek legyenek. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a Honlapon – akár a Szolgáltatótól függetlenül – jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás történik. Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a Szolgáltató nem vállal felelősséget semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a Honlapon szereplő információk vagy az ott elhelyezett anyagok helytelensége, hiányossága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, továbbá a Honlap használatra alkalmatlan állapota, vagy a nem megfelelő működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be. A Honlapon adott esetben találhatóak olyan linkek is, amelyek a Szolgáltatótól független, harmadik személyek által üzemeltetett más honlapokra mutatnak, illetve hirdetések, amelyek nem a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatosak. Az ilyen linkek, illetve hirdetések elhelyezése nem jelent a Szolgáltató által az adott honlap, szolgáltatás tartalmával kapcsolatban vállalt bárminemű szavatosságot vagy garanciát, így a Szolgáltató az ilyen idegen honlapokért és azok tartalmáért, valamint szolgáltatásokért mindennemű felelősséget kifejezetten kizár.

  Panaszkezelés

  A Felhasználó esetlegesen felmerülő panaszát a Szolgáltató 1132 Budapest, Kresz Géza u. 27. szám alatti székhelyére küldheti postai levél formájában, vagy az info@mandalajoga.hu e-mail címre küldheti elektronikus formában. A Felhasználó írásbeli panaszát 30 napon belül kivizsgáljuk és arra írásos választ adunk a Felhasználó által megadott email vagy postai címre. A Felhasználó panaszát személyesen szóban is előadhatja a Szolgáltatóval előre egyeztetett helyszínen és időpontban. A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és a panaszt 30 napon belül írásban megválaszolja a Felhasználó által megadott e-mail vagy postai címre történő megküldéssel. A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdések tárgyalás útján rendezésre kerüljenek. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a Magánszemély Felhasználó a felmerülő fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat. A Magánszemély Felhasználó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület rendelkezik illetékességgel. A Magánszemély Felhasználó erre irányuló kérelme alapján az előzőekben írtak szerint illetékes békéltető testület helyett a Magánszemély Felhasználó kérelmében megjelölt békéltető testülethez is benyújtható a kérelem. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt szolgáltatással kapcsolatos panaszának bíróságon kívüli rendezését online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze. Az online vitarendezést a következő honlapon kezdeményezheti, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése a Felhasználó bírósághoz fordulhat. 

  Egyéb információk

  A Szolgáltató megtesz minden észszerű és elvárható intézkedést a Honlap biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban javasolja, hogy a Felhasználók is tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket, például használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Honlapra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. A Szolgáltató a jelentkezés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Felhasználó részére. A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben: ha bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be. a Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért. A jelen ÁSZF, illetve a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. számú törvény (”Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) számú kormányrendelet, valamint a Ptk. rendelkezései irányadóak. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokat egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse, valamint a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa a Felhasználók megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá a Honlap tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje. Amennyiben a Szolgáltató módosítja az ÁSZF-t, minden esetben annak módosított változata kerül a Honlapon megjelenítésre. Az ÁSZF módosításról a Szolgáltató az előfizetéssel rendelkező Felhasználókat e-mail útján értesíti. Amennyiben a Felhasználó a módosított ÁSZF-et a Szolgáltató által meghatározott határidőn belül kifejezetten el nem fogadja, abban az esetben a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.